Co sprawdzamy

Odbiór mieszkania – Poznań:

 • zgodność mieszkania ze standardem wykonania
 • zgodność mieszkania z projektem
 • powierzchnia mieszkania (mierzymy dalmierzem laserowym wg normy i zapisów umowy deweloperskiej w tym zakresie)
 • ściany i posadzki (rodzaj, czy są równe sprawdzamy poziomicą, spękania, sprawdzamy wilgotność wilgotnościomierzem, kąty weryfikujemy kątownikiem)
 • okna (zarysowania, uszkodzenia, zgodność ze specyfikacją, parapety, rama okna, używamy termodetektora lub kamery termowizyjnej do sprawdzenia szczelności)
 • drzwi (zgodność ze specyfikacją, montaż, zarysowania, uszkodzenia)
 • wentylacja (liczba punktów, rozmieszczenie, głośność, prawidłowość działanie wentylacji w zakresie przepływającego powietrza sprawdzana jest anemometrem)
 • instalacja grzewcza (rozmieszczenie, wycieki, czy są wystarczającej mocy, termodetektorem sprawdzamy czy grzejniki właściwie grzeją, uszkodzenia)
 • instalacja sanitarna (rozmieszczenie, zgodność z projektem)
 • instalacja elektryczna (rozmieszczenie punktów oświetleniowych i gniazdek zgodnie z projektem, rozmieszczenie punktów oświetleniowych i gniazdek zgodnie z normami elektrycznymi, sprawdzenie czy we wszystkich punktach jest prąd, sprawdzenie podziału na obwody, poprawność zamontowania i oprzyrządowania tablicy rozdzielczej)
 • multimedia (sprawdzenie działania gniazd internetowych i TV – dostępność internetu i telewizji nie jest wymagana)
 • powierzchnie dodatkowe (balkon, taras, miejsce parkingowe – metraż, zgodność ze standardem wykonania)
 • uszkodzenia w mieszkaniu (np. uszkodzona powłoka grzejników, parapety, płytki na balkonie)
 • braki w mieszkaniu (np. brak termostatów, nawietrzaków, kratek wentylacyjnych)
 • liczniki C.O., prądu, wody
 • dodatkowo możemy sprawdzić właściwości termiczne mieszkania (mostki termiczne, punkty rosy) za pomocą badania termowizyjnego

Wszystkie usterki dokumentujemy na zdjęciach robionych telefonem lub termodetektorem i kamerą termowizyjną.

Wszystkie usterki w trakcie odbioru są spisane przez nas ręcznie i przekazane Państwu a następnie przedstawiciel dewelopera wpisuje je do protokołu odbioru, który Państwo podpisujecie.

Przekazujemy informacje, których usterek prawdopodobnie deweloper nie będzie chciał naprawić (koszty, przyczyny techniczne, prawne).

Udzielamy informacji czy w obecnym stanie lokalu powinniście Państwo 

odebrać lokal i co się wiąże z odmową odbioru.

Udzielamy też informacji w kwestiach praw nabywcy zarówno na etapie odbioru mieszkania, spisywania protokołu odbioru jak i etapu późniejszego czyli naprawy usterek.

Możecie się Państwo z nami kontaktować po odbiorze na przykład w sprawach związanych z odrzuceniem części usterek przez dewelopera.

Udzielamy porad jak negocjować najbardziej problematyczne usterki z deweloperem (zbyt drogie w usunięcie lub niemożliwe do usunięcia z przyczyn technicznych lub prawnych).

Czego używamy przy odbiorze mieszkania:

 • poziomice (2m i 1m), kątownik i klin pomiarowy (sprawdzenie nierówności ścian i posadzek)
 • dalmierz laserowy (sprawdzanie powierzchni)
 • termodetektor lub kamera termowizyjna (nieszczelności okien, drzwi, uszkodzenia grzejników, wykrywanie mostków termicznych)
 • wilgotnościomierz (wilgotność tynków, posadzek)
 • anemometr (sprawdzenie wentylacji, przepływu powietrza w mieszkaniu, bardzo często są różne problemy właśnie z wentylacją)
 • multimetr (sprawdzenie instalacji elektrycznej, instalacji multimedialnej)
 • tester przewodów internetowych i koncentrycznych (sprawdzenie przewodów internetowych i do tv)

Dodatkowe usługi:

 • badanie termowizyjne
 • pozostanie na spisaniu protokołu odbioru (zostajemy na miejscu w czasie spisywania i podpisywania protokołu odbioru przez przedstawiciela dewelopera)
 • spisanie usterek na piśmie po odbiorze (przepisanie listy usterek i stworzenie raportu ze zdjęciami)
 • pisemne raporty z pomiarami odnośnie wentylacji, termowizji, elektryczności, powierzchni mieszkania, wilgotności tynków i podłóg.
 • inwentaryzacja powierzchni mieszkania (dokument służący podważeniu metrażu mieszkania wyliczonego przez dewelopera jeśli są istotne różnice, w usłudze podstawowej stwierdzamy czy jest konieczność wykonywania go)